Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Nguyễn Bá Lai - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Lai - Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Lai
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.272 CP (tỷ lệ 0,22%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/12/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: