Doanh nghiệp niêm yết

SNG: CTCP Sông Đà 10 - cổ đông lớn - đã mua 40.000 cổ phiếu

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Sông Đà 10.1, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
  • Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 10
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0103010419 ngày 04/01/2008 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp
  • Mã chứng khoán giao dịch:  SNG
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.910.500 CP (tương đương 49,75% tổng số cổ phiếu lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.000 CP
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 1.950.500 CP (tương đương 50,79% tổng số cổ phiếu lưu hành)
  • Thời gian thực hiện giao dịch: 21/03/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: