Doanh nghiệp niêm yết

SNG: CTCP Sông Đà 10 - tổ chức có liên quan - đăng ký mua 40.000 cổ phiếu

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Sông Đà 10.1, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 10 
  • Mã chứng khoán giao dịch:  SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.910.500 CP (tương đương 49,75% trên tổng số cổ phiếu đăng lưu hành) 
  • Mối quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với CTCP Sông Đà 10.1: Công ty mẹ 
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40.000 CP 
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ 
  • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh 
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/03/2011 đến ngày 30/04/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: