Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ngày 16/12/2011, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã CK: DHT) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2011
  • Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011:
  • Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2000 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 30/12/2011
  • Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, số 10A Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/12/2011 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: