Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đã mua 237.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Hà Tây - như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Thắng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.930 CP (tỷ lệ 1,5%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 237.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 298.930 CP (tỷ lệ 7,25%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký mua, lượng cổ phiếu dư bán trên thị trường thấp
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 09/12/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: