Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày 07/03/2011, ngày chốt DS cổ đông để ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Căn cứ thông báo số 357/TB-CNVSD ngày 22/02/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu  SNGnhư sau:
  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá:  10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2011
  • Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
  • Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) 
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến 25/03/2011
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
  • Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: