Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 271.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 7,96%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 271.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 771.000 CP (tỷ lệ 12,27%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do hết thời gian đăng ký mua, lượng cổ phiếu bán ra trên thị trường thấp
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 12/12/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 30/12/2011.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: