Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Thông báo chào mua công khai cổ phiếu

 

Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố toàn văn các tài liệu về việc thông báo chào mua công khai cổ phiếu   SNG của CTCP Sông Đà 10, các liệu công bố như sau:

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu SNG ngày 24/01/2011 của CTCP Sông Đà 10
Nghị quyết HĐQT số 10 SĐ 10/NQ-HĐQT ngày 24/01/2011 của CTCP Sông Đà 10 về việc chào mua công khai cổ phiếu SNG.
Công văn số 188/UBCK-QLPH ngày 21/01/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời lần 2 về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SNG.
Công văn số 4058/UBCK-QLPH ngày 09/12/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời lần 1 về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SNG.
Tệp đính kèm   SNG_Chao mua cong khai.rar

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: