Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Nguyễn Bá Lai - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 24.600 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Bá Lai Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bá Lai
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.272 CP (tỷ lệ 0,15%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 24.600 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 33.872 CP (tỷ lệ 0,54%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do hết thời gian đăng ký mua, số lượng cổ phiếu bán ra trên thị trường thấp
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 12/12/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 30/12/2011.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: