Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Kết quả mua cổ phiếu quỹ

Căn cứ theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 10.1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 
 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sông Đà 10.1
 • Địa chỉ trụ sở chính: Xã Iamơnông – huyện ChưPăh – tỉnh Gia Lai
 • Vốn điều lệ: 38.950.000.000 đồng
 • Mã chứng khoán giao dịch: SNG
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 250.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 54.700 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 54.700 CP
 • Thời gian thực hiện: từ ngày 01/11/2010 đến ngày 31/12/2010
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: Công ty TNHH chứng khoán BIDV-Tp Hồ Chí Minh
 • Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký: Do biến động của TTCK không thuận lợi
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: