Doanh nghiệp niêm yết

SNG: CTCP Sông Đà 10 chào mua công khai cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn văn bản số 12CV/KTKH-SĐ10.1 ngày 16/11/2010 của CTCP Sông Đà 10.1 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiểu SNGcủa CTCP Sông Đà 10 và văn bản số 240 SĐ10/HĐQT ngày 15/11/2010 của CTCP Sông Đà 10 về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SNG. 

Sở GDCK Hà Nội xin lưu ý Quý nhà đầu tư về việc thông tin về giao dịch chỉ là dự kiến và đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SNG của CTCP Sông Đà 10 vẫn đang trong thời gian Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét chấp thuận 

Chi tiết tại tài liệu đính kèm./.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: