Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Lê Việt Linh - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Lê Việt Linh - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Việt Linh
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 232.172 CP (tỷ lệ 3,7%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/02/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/03/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: