Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ngày 30/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã CK: DHT) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012
  • Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian dự kiến họp: Dự kiến cuối tháng 04/2012
  • Địa điểm tổ chức họp: 10A Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
  • Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: