Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày 05/03/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

1.     Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012

2.     Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012

3.     Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

-         Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1

-         Thời gian dự kiến họp: 23/03/2012

-         Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: