Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Lê Thị Hồng Việt - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 56.000 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hồng Việt
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34.197 CP (tỷ lệ 0,54%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 232.172 CP (tỷ lệ 3,7%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 56.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 90.197 CP (tỷ lệ 1,44%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do hết thời gian đăng ký mua, lượng dư bán trên thị trường thấp
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 06/04/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: