Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông (Bà) Bùi Thảo Nguyên - Thành viên BKS - đăng ký mua 20.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thảo Nguyên
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoánDHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.828 CP (tỷ lệ 0,03%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/08/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: