Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ông Nguyễn Trọng Thụy - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 4.800 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Thụy
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
  • Mã chứng khoán:   SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.944 CP (tỷ lệ 0,11%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 144 CP (tỷ lệ 0%)
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 03/01/2013
  • Ngày kết thúc giao dịch: 21/01/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: