Doanh nghiệp niêm yết

DHT: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP

 • Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 232.172 CP (tỷ lệ 3,7%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ sở hữu
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/09/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/10/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: