Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Phùng Bá Thiết - Phó Giám đốc - đăng ký bán 6.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Bá Thiết
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
  • Mã chứng khoán:   SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.216 CP (tỷ lệ 0,13%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/01/2013
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/02/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: