Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Đặng Đình Dự - Thành viên BKS - đã mua 6.100 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Đình Dự
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.058 CP (tỷ lệ 0,16%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.100 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.158 CP (tỷ lệ 0,26%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời gian đăng ký mua, lượng cổ phiếu bán ra thị trường thấp.
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 27/08/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 25/09/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: