Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Nguyễn Trọng Thụy - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 4.800 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Thụy
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
  • Mã chứng khoán:  SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.944 CP (tỷ lệ 0,11%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.800 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/01/2013
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 01/02/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: