Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ông Nguyễn Văn Tánh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 89.984 CP

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tánh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  • Mã chứng khoán: SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45.000 CP (tỷ lệ 0,98%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 89.984 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 134.984 CP (tỷ lệ 2,93%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không nêu rõ lý do
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 08/11/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: