Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếuSNG của CTCP Sông Đà 10.1 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2012
3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu nhận 2000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/12/2012
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 19/12/2012.(xuất trình Chứng minh nhân dân)
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: