Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ông Nguyễn Văn Tánh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 90.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tánh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
  • Mã chứng khoán:  SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 45.000 CP (tỷ lệ 0,98%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư ngắn hạn
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/11/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/12/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: