Doanh nghiệp niêm yết

DHT: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 101.000 CP

 • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dược và Thiết bị y tế Hà Tây
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Lớ
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 232.172 CP (tỷ lệ 3,7%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 101.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101.000 CP (tỷ lệ 1,61%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do hết thời gian đăng ký mua, lượng cổ phiếu bán ra trên thị trường thấp
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 10/09/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 12/10/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: