Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Thắng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 331.377 CP (tỷ lệ 5,28%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỉ lệ sở hữu
  •  Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/11/2012
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/12/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: