Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012

 

Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012

Tệp đính kèm:   tin-niem-yet.pdf
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: