Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 40.538 CP

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Thắng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 331.377 CP (tỷ lệ 5,28%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 40.538 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 371.915 CP (tỷ lệ 5,92%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do hết thời gian đăng ký mua, lượng cổ phiếu bán ra trên thị trường thấp.
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 15/11/2012
  • Ngày kết thúc giao dịch: 14/12/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: