Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ , Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đá Spilít
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán:   SPI
  • Ngày bắt đầu không được giao dịch ký quỹ: 26/09/2012
  • Lý do chứng khoán không được giao dịch ký quỹ: Thời gian niêm yết dưới 06 tháng
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: