Doanh nghiệp niêm yết

DHL: CTCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng được chấp thuận niêm yết cổ phiếu

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu củaCTCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng 
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: DHL
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếuSố lượng chứng khoán niêm yết: 5.500.000 cổ phiếu
  • (Năm triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) 
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 55.000.000.000 đồng
  • (Năm mươi lăm tỷ đồng).
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: