Doanh nghiệp niêm yết

DHL: 06/06, ngày giao dịch đầu tiên của 5.500.000 CP niêm yết của DHL

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng vào giao dịch tại Sở GDCK Hà Nội với nội dung sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng 
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: DHL
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.500.000 cổ phiếu
  • (Năm triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) 
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 55.000.000.000 đồng
  • (Năm mươi lăm tỷ đồng)
  • Ngày giao dịch đầu tiên:Thứ Tư, ngày 06/06/2012
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: