Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Thị Dung

 

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Dung
  • Mã chứng khoán: SPI

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 106.300 CP (tỷ lệ 4,25%)

  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.400 CP

  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 156.700 CP

  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,27%

  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 11/12/2012.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: