Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Không được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận việc xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính quý 3/2012

Ngày 23/11/2012, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 58/CV ngày 01/11/2012 của Công ty về việc gia hạn công bố thông tin (CBTT) báo cáo tài chính quý 3/2012 đến ngày 15/12/2012 với lý do trong quá trình vận chuyển hồ sơ từ trong Thanh Hóa ra đã làm thất lạc một số hồ sơ gốc dẫn đến việc tập hợp để xử lý số liệu kế toán vẫn chưa hoàn thành. Về vấn đề này, Sở có ý kiến như sau:

Theo tinh thần quy định tại Điều 5 và Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty có nghĩa vụ CBTT báo cáo tài chính quý 3/2012 chậm nhất vào ngày 22/10/2012 (Sở đã có công văn số 1288/SGDHN-QLNY ngày 09/10/2012 và công văn số 1455/SGDHN-QLNY ngày 20/11/2012 gửi Qúy Công ty về vấn đề này. Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện CBTT đúng hạn, Công ty có nghĩa vụ báo cáo UBCKNN chấp thuận trước thời hạn CBTT và phải thực hiện CBTT về việc tạm hoãn CBTT theo quy định. Trường hợp của Qúy Công ty, theo quan điểm của Sở không thuộc trường hợp bất khả kháng. Vì vậy, Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty thực hiện CBTT báo cáo tài chính quý 3/2012 theo quy định hiện hành.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: