Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Bà Dương Thị Hà - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 6.000 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Hà
 • Mã chứng khoán: DHL
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Công Phùng
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 200.000 CP (tỷ lệ 3,64%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/07/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: