Doanh nghiệp niêm yết

SPI: CTCP Khoáng sản Hòa Bình - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 500.000 CP

 

 • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Khoáng sản Hòa Bình
 • Mã chứng khoán: SPI
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 20%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Thị Cẩm Thúy
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.737.500 CP (tỷ lệ 69,5%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 04/10/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 29/10/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: