Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Bà Trần Thanh Huyền - người có liên quan đến Giám đốc - đã bán 100 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thanh Huyền
 • Mã chứng khoán:  SPI
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Quế Lâm
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20.000 CP (tỷ lệ 0,8%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 04/10/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 02/11/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: