Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Không được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận việc xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính quý 3/2012

Ngày 29/10/2012, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được văn bản số 55/cv ngày 19/10/2012 của CTCP Đá SPILÍT (Mã CK:SPI) về việc gia hạn công bố thông tin (CBTT) báo cáo tài quý 3/2012 đến ngày 31/10/2012 với lý do việc tổng hợp, xử lý số liệu kế toán vẫn chưa hoàn thành. Ngày 30/10/2012, Sở GDCK Hà Nội đã có công văn phúc đáp CTCP Đá SPILÍT như sau:

 

“Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc CBTT trên thị trường chứng khoán, đối với các trường hợp không thể CBTT đúng thời hạn vì những lý bất khả kháng (thiên tai, địch họa, chiến tranh và những trường hợp khác được UBCKNN chấp thuận cho tạm hoãn công bố thông tin), trước thời hạn CBTT đối tượng CBTT đề nghị UBCKNN chấp thuận cho tạm hoãn công bố và phải thực hiện ngày sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục. Việc tạm hoãn CBTT được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản phải được công bố trên phương tiện CBTT của đối tượng CBTT và UBCKNN, SGDCK trong đó nêu rõ lý do việc tạm hoãn CBTT.

Theo quy tại Điểm 3, Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC, Công ty phải CBTT báo cáo tài chính quý 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý (Sở đã có công văn nhắc nhở số 1288/SGDHN-QLNY ngày 09/10/2012). Điều này có nghĩa là thời gian đề nghị gia hạn đã hết. Vì vậy, Sở GDCK Hà Nội đề nghị Công ty thực hiện CBTT báo cáo tài chính quý 3/2012 theo quy định hiện hành.”

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: