Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Ông Trần Đình Giang - Người có liên quan đến Giám đốc - đăng ký bán 100 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Giang
 • Mã chứng khoán:SPI
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Quế Lâm
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20.000 CP (tỷ lệ 0,8%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/11/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: