Doanh nghiệp niêm yết

SPI: CTCP Khoáng sản Hòa Bình - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP

 • Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Khoáng sản Hòa Bìn
 • Mã chứng khoán:SPI
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 20%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Thị Cẩm Thúy
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.737.500 CP (tỷ lệ 69,5%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính công ty
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/10/2012
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/11/2012.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: