Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Bà Dương Thị Hà - Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Hà
 • Mã chứng khoán: DHL
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Công Phùng
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 200.000 CP (tỷ lệ 3,64%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường chưa đạt kỳ vọng
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 26/07/2012
 • Ngày kết thúc giao dịch: 23/08/2012.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: