Doanh nghiệp niêm yết

SPI: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Ông Bùi Đức Toàn

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Đức Toà
  • Mã chứng khoán: SPI
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 77.500 CP (tỷ lệ 3,1%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 69.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 146.500 CP
  • Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,86%
  • Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/03/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: