Doanh nghiệp niêm yết

DHL: Lotus Mekong River Equity Fund không còn là cổ đông lớn

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Lotus Mekong River Equity Fund
  • Mã chứng khoán: DHL
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 324.400 CP (tỷ lệ 5,9%) 
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 60.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 264.400 CP (tỷ lệ 4,81%)
  • Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/01/2013.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: