Doanh nghiệp niêm yết

SPP: NIÊM YẾT LẦN ĐẦU 3,5 TRIỆU CỔ PHIẾU

Ngày 19/9/2008, TTGDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn được niêm yết cổ phiếu với những nội dung sau:

  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  • Mã chứng khoán:  SPP
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

  • Số lượng chứng khoán được niêm yết: 3.500.000 CP (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  • Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng).

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: