Doanh nghiệp niêm yết

SPP: VSD BẮT ĐẦU NHẬN LƯU KÝ CỔ PHIẾU TỪ 19.9.2008

Căn cứ Công văn số 1236/TB-TTLK ngày 19/9/2008 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội trân trọng thông báo nhận lưu ký cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:

  • Tổ chức đăng ký: CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  • Tên giao dịch: SAPLASTIC
  • Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  • Mã chứng khoán:  SPP
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  • Giá trị chứng khoán đăng ký: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
  • Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ
  • Trung tâm Lưu ký nhận lưu ký cổ phiếu SPP của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn từ ngày 19/9/2008
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: