Doanh nghiệp niêm yết

SPP: 25/9-GIAO DỊCH LẦN ĐẦU 3,5 TRIỆU CỔ PHIẾU

Ngày 25/9/2008, cổ phiếu của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn chính thức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: SPP
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.500.000 CP (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  • Giá trị chứng khoán niêm yết: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
  • Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 25/9/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: