Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (MCK:  SPP) như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2009
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền :
  1. Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 : 12/03/2009
  2. Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 : 13/03/2009(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 12,13/03/2009).
  • Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009;
  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: 18/04/2009.
  • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex, số 141-143 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
  • TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SPP : ngày 13/03, 16/03, và 17/03/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: