Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Người có liên quan đến ông Dương Quốc Thái - thành viên HĐQT kiêm TGĐ - đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

Căn cứ vào báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Lưu Thị Minh Hằng (Vợ ông Dương Quốc Thái, thành viên HĐQT kiêm TGĐ)
  • Mã Chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 1.400 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 100.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 101.400 CP
  • Mục đích giao dịch: Đầu tư
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 18/9/2009 đến 16/10/2009
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: