Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (Mã CK:SPP):
Tệp đính kèm:    SPP_Nghi Quyet DHDCD 2009.pdf
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: