Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu cổ phiếu chốt tại ngày 09/10/2009 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ thông báo số 2119/TB-VDS ngày 15/10/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc sử dụng ngàyđăng ký cuối cùng (ngày 09/10/2009, theo thông báo số 1884/TB-VSD ngày 25/9/2009) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn
  • Mã chứng khoán:     SPP
  • Nội dung lấy ý kiến:
  1. Tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng
  2. Chuyển sàn niêm yết chứng khoán
  3. Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009
  4. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát và kế toán trưởng
  • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 phiếu biểu quyết
  • Thời gian thực hiện:  dự kiến ngày 01/11/2009
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: