Doanh nghiệp niêm yết

SPP: Bà Dương Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ - đã mua 10.900 cổ phiếu

Căn cứ vào báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo kết quả như sau:

  • Tên người thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Hương
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty
  • Mã Chứng khoán: SPP
  • Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 354.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 150.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.900 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 364.900 CP
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ 18/9/2009 đến 16/10/2009
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: